GM Parens Rzeszów

TEST WIĄZANIA Z HIALURONIANEM HBA

O kwasie hialuronowym Inne markery dojrzałości plemników
Hialuronian to polisacharyd, który wchodzi w skład osłonki przejrzystej oraz wieńca promienistego, otaczającego oocyt. Na powierzchni główki plemników znajdują się receptory, które rozpoznają kwas hialuronowy i umożliwiają wiązanie plemnika. Następnie plemnik wydziela hialuronidazę, która rozpuszcza hialuronian, co umożliwia penetrację plemnika przez macierz zewnątrzkomórkową oocytu. Wykazano związek pomiędzy dojrzałością plemnika, a jego zdolnością do wiązania kwasu hialuronowego. Plemnik, który nie „rozpoznaje” substancji, która otacza komórkę jajową, nie może jej zapłodnić. Im więcej takich niedojrzałych plemników, tym niższe szanse na naturalne poczęcie oraz niższa skuteczność inseminacji.

W podstawowym badaniu nasienia nie można ocenić dojrzałości plemników. Istnieją jednak inne markery:

  • Obecność pozostałości cytoplazmatycznych – podczas końcowych etapów dojrzewania plemnika, część cytoplazmy zostaje odrzucona. Jeśli tak się nie stanie i w pobliżu główki obecne są tzw. krople cytoplazmatyczne, może to powodować zaburzenia w funkcjonowaniu i poruszaniu się plemników.
  • Fosfokinaza kreatynowa CK – podwyższony poziom koreluje z nieprawidłowym funkcjonowaniem plemników i niższą liczbą ciąż
  • Białko chaperonowe HaspA2 – zbyt niski poziom tego białka może być związany z fragmentacją DNA oraz nieprawidłowościami chromosomowymi.

Na czym polega badanie?
Na specjalnym szkiełku pokrytym kwasem hialuronowym, sprawdzamy, jaka część plemników została związana do powierzchni szkiełka. Ponieważ najwięcej plemników zostaje związanych po ok. 8-10 minutach, dokładnie w takim czasie dokonujemy zliczania:

hba1

Wykres 1. Wiązanie plemników do kwasu hialuronowego w czasie. Maksymalne wiązanie obserwujemy po ok. 8-10 minutach.

Dojrzałe plemniki, które ukończyły proces spermatogenezy i posiadają na swojej błonie receptory dla kwasu hialuronowego, ulegają związaniu do szkiełka.

Wartości referencyjne
Wartości referencyjne są różne, w zależności od producenta stosowanych płytek pokrytych hialuronianem. Używane przez nas szkiełka pozwalają na wyznaczenie następujących norm:

  • > 80% plemników związanych do płytki – wynik pozytywny (prawidłowa dojrzałość i funkcjonalność plemników),
  • <80% plemników związanych z podłożem – wynik negatywny (obniżona dojrzałość i funkcjonalność plemników)

Wartość diagnostyczna badania
Badanie wykonujemy przed kwalifikacją do inseminacji lub klasycznego in vitro w przypadku niepłodności idiopatycznej i podejrzeniu, że u pacjenta spermatogeneza zachodzi nieprawidłowo. Zwykle na badanie kieruje lekarz na podstawie podstawowego badania nasienia, kiedy duży odsetek plemników zawiera krople cytoplazmatyczne, występuje teratozoospermia lub wynik chromatyny jest nieprawidłowy. Podwyższony procent niedojrzałych plemników może wskazywać na przyczynę trudności w naturalnym poczęciu lub niepowodzeń wcześniejszych inseminacji.

Dojrzałość plemników jest istotna w procesie zapłodnienia
Plemniki dojrzałe cechują się integralnością chromatyny, mniejszymi uszkodzeniami DNA, mniejszą częstością występowania zaburzeń genetycznych, co pozytywnie wpływa na wczesny rozwój zarodka (mniejsza fragmentacja blastomerów) i niższe jest ryzyko poronień.

Ponadto plemniki o integralnej, funkcjonalnej błonie komórkowej nie przeszły jeszcze reakcji akrosomowej i wykazują ekspresję specyficznych receptorów na powierzchni. Są więc przygotowane na rozpoznanie komórki jajowej i jej zapłodnienie.

Możliwości leczenia
Przed wykorzystaniem plemników w procedurze in vitro lub inseminacji, nasienie jest przygotowywane w specjalny sposób (preparowane). Jak wynika z poniższego wykresu, już sama preparatyka pozwala na wyselekcjonowanie plemników bardziej dojrzałych.

HBA2

Wykres 2. Wiązanie plemników z nasienia natywnego oraz po preparatyce po 10-minutowym czasie inkubacji na płyce. Kółeczka oznaczają pacjentów, czarne kwadraty – średnie.

Jeśli wynik testu HBA jest znacznie obniżony, warto rozważyć zabieg in vitro, gdyż skuteczność inseminacji może być mniejsza.

W procedurze iniekcji do komórki jajowej (ICSI), plemnik nie musi co prawda pokonywać bariery wieńca promienistego czy osłonki przejrzystej, jednak wciąż istotna jest integralność DNA. Wybieramy więc do zapłodnienia tylko prawidłowe morfologicznie, dojrzałe plemniki, bez wakuoli czy kropli cytoplazmatycznych. Przy takiej selekcji wzrastają szanse na zapłodnienie i mniejsze jest ryzyko zaburzeń chromosomowych.

Jak się przygotować do badania?
Badanie należy wykonać po okresie abstynencji płciowej od 2 do 7 dni. Nie zaleca się wykonania badania jeżeli pacjent w ciągu ostatniego miesiąca przyjmował antybiotyki, miał gorączkę. W przypadku przyjmowania przewlekle leków prosimy poinformować o tym fakcie laboratorium.

Ważne:
Badania nie wykonujemy u pacjentów, u których koncentracja plemników jest bardzo niska (<1mln/ml) lub gdy w badaniu podstawowym nasienia (seminogram) stwierdzono ciężką asthenozoospermię (bardzo słabą ruchliwość plemników).

Literatura:
Huszar G, Ozenci CC, Calyi S et al. Hyaluronic acid binding by human sperm indicates cellular maturity, viability and unreacted acrosomal status. Fert Ster 2003:79 (3);1617-24.

Powrót


Warning: Unknown: open(/var/lib/php5/sess_98ddd5dc9a1de93e2b8288984ca5b5db, O_RDWR) failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/lib/php5) in Unknown on line 0